Oyak Renault A.Ş.

Projeler

BURSA

Oyak Renult Otomobil Fabrikaları A.Ş. ile iş birliğimiz 1973 yılından beri, yani 45 yıldır devam etmektedir. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. bünyesinde; Pres Binası ve Tesisi, Tevsii İnşasını, Boyahane Binasını, Sosyal ve İdari Binasını ve pek çok binaların inşasını üstlendik ve tamamladık. Halen Dökümhane Binasının yapımı Firmamızca devam etmektedir.