Sürekli İyileştirme Politikası

Kalite

HER ZAMAN EN İYİ...

Sürekli İyileştirme Politikamız dikkatinize sunulmuştur.

İyileştirme çalışmalarının görev tanımının bir parçası olarak görülmesinin sağlanması
Tüm çalışanların her seviyede lider / katılımcı / destekleyici olarak katılımının sağlanması
İyileştirmeye açık alanların fırsat olarak görülmesi
Yıllık planlamalar kapsamında tüm departmanlarda yayılım ve sürekliliğin sağlanması
Yapılan çalışmaların düzenli olarak üst yönetime bildirilmesi, sonuç odaklı yürütülmesi
Liderlerin, iyileştirme çalışmalarını teşvik etmesi
İyileştirme çalışmaları için hedef belirlenmesi ve izlenmesi
Kuruluşta çalışanların tamamına kendi çalışma alanları içinde kullanabilecekleri uygun Sürekli İyileştirme yöntem ve araçlarına ilişkin eğitimler verilmesi
SİY’e yapılan katılımların / katkıların tanınması