Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Kalite

TS-EN-ISO 9001, TS 18001, TSE K 118

Kalite Yönetim Sistemi işleyiş politikamız dikkatinize sunulmuştur.

Firmamızın tüm birimlerinde Entegre Yönetim Sisteminin şartlarına (TS-EN-ISO 9001, TS 18001, TSE K 118) uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek, sektörümüze uygun Ulusal mevzuat ve Uluslararası standartlara uygun olarak çalışmayı,

Sektörde lider olma imajını korumak ve çalışanlarımızın katılımı ile üretim ve hizmette kaliteyi sağlamayı,

Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, standartlara uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,

Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını yükselterek, çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmeyi,

Çalışanlarımızın eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim planları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamayı,

İSG Mevzuatını etkin şekilde sağlamak için araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde yapmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,taahhüt ederiz.