İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları

EKİP RUHU...

İnsan Kaynakları ile ilgili işleyiş politikamız aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 • Stratejimiz ve yıllık planlar doğrultusunda mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanması
 • Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması
 • Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi
 • İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması,
 • Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi
 • Açılan yeni pozisyonlar için öncelikli olarak mevcut personelin tercih edilmesi
 • İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması
 • Çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi
 • Çalışanlara maddi ve manevi yönden destek vererek haklarının korunması
 • Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması
 • Takdir tanıma sistemlerini kurarak çalışanların tanınması