Eğitim Politikası

İnsan Kaynakları

BAŞARININ TEMELİ...

Eğitim Politikamızın detayları dikkatinize sunulmuştur.

  • Kuruluşun uzun dönemli hedefleri, projeler, performans görüşmeleri ve müşteri beklentileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
  • Kurumsal öncelikler ve stratejik plan çerçevesinde çalışanların ve kurumun gelişiminin yönetiminin sağlanması, gelişim ve değişim felsefesinin benimsenmesi,
  • Eğitim planlarını, her seviye için farklı içeriklerde oluşturarak, kuruluş içi / dışı eğitim havuzundan yararlanılması,
  • Doğru ve etkin eğitimlerin seçim ve planlamasının Eğitim Kurulu’nun desteğiyle yapılması,
  • Tüm çalışanlara eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanması,
  • Eğitimin motivasyon amacıyla değil, kuruluş hedeflerini destekleyecek şekilde kullanılması,
  • Bilgi birikimlerinin ve edinilen deneyimlerin paylaşılması için ortam yaratılması,
  • Çalışanların performans değerlendirme sistemleri sonucunda tespit edilen yetkinlik ve mesleki beceri alanlarında gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız doğrultusunda eğitimin çalışanlarımız için yapılan bir yatırım olarak görülmesi.