SintaPrefabrik

Hizmetler

Kalite, Hız, Güven

Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu prefabrik üretim tesislerimizde değişik boyutlarda hertürlü prekast imalatlar öngerilimli ve öngerlimsiz olarak üretilmektedir.

Buna ilave olarak yine Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 dönüm açık saha içerisinde 20 dönüm kapalı alanda ilave prefabrik üretim yatırımı tamamlanmıştır.

Günümüz ekonomik koşullarında yatırım yapan firmalar için zamanın önemi kuşkusuz büyüktür. Yatırım yapan firma, yaptığı yatırımın geriye dönüş hızının yüksek olmasını ister. Bu nedenle komple yeni yatırım yapan firmalarda yatırımın başlangıcı olan inşaatın önemi ön plana çıkmaktadır. İnşaatın süresinin kısaltılması direkt olarak inşaat yapım tarzıyla ilgilidir. Prefabrik sistem öncelikle bu süreyi kısaltma ve maliyetleri düşürme yönünden avantajlar sağlamaktadır. Firmamız yıllarca klasik yöntemlerle inşaat yaptığı gibi, ayrıca inşaat sahasında hazırladığı prefabrik elemanları imalatlarında kullanmıştır. Ancak bu yeterli gelmemiş bu konuda da gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve ihtisaslaşmak için 1993 yılında başladığı prefabrik üretim tesisleri yatırımını 1994 yılında tamamlayarak faaliyete geçirmiştir. Prefabrikasyon yapılan inşaatlarda, zamandan sağlanan tasarrufun yanında, sanayi kuruluşları için önemli olan klasik betonarme inşaat sistemiyle yapılamayan bütün açıklıkları, mesafeleri geçmek mümkündür.

Prefabrikasyon "kaliteli üretim" demektir. Boşluklu ve öngermeli elemanlarla çimentodan, demirden, kalıptan ve işçilikten tasarruf sağlanır. Prefabrik elemanlar modüler mimariye ve modüler inşaata elverişlidir. Tasarım kolaylığı dolayısıyla inşaat kolaylığı vardır. Beton kalitesinin yüksekliği ve özellikle öngerme işlevi daha fazla yüklerin taşınması ve daha büyük açıklıkların geçilmesini sağlar.

Firmamız diğer tüm inşaat faaliyetlerinde olduğu gibi prefabrikasyon yapıların inşasında da kaliteli ve uzman personeli, ileri teknoloji ürünü makine parkı ile 20.000 m3/yıl prefabrik betonerme karkas elemanları (öngerilmeli, öngerilmesiz) 250.000 m2/yıl öngerilmeli boşluklu döşeme yapı elemanları üretim kapasitesine sahiptir. Prefabrik inşaatın en önemli özelliği, kullanılan hazır betonun kalitesinin yüksek olması gerekliliğidir. Böylece inşaatın genel anlamda kalitesi baştan sona çok yükselir. Çünkü prefabrikasyonda standardize olmuş, hata toleransı çok küçük ve düzgün yüzeyli elemanlar üretilmektedir.

Bu arada bir başka konu da, inşaat ağır yüklerinin büyük açıklıklarla taşınmasıdır. Bu da öngermeli boşluklu döşeme sistemi ile mümkün olabilmektedir. Öngermeli boşluklu döşeme imalatı ileri teknoloji ürünü olan ekstruder makinalarla yapılmaktadır. Değişik metrekarelik yük ve ağırlıklara göre değişik kalınlıklarda ve uzunluklarda üretim şansı yüksektir.

Üretilen öngermeli boşluklu döşeme elemanlarının temel özellikleri aşağıda kısaca belirtilmiştir


Boşluklu Döşeme Eleman H=16.5 cm H=20 cm H=26.5 cm H=32 cm
Minumum Açıklık 2.5 m 3 m 5 m 6 m
Maksimum Açıklık 7.5 m 9 m 12 m 14 m
Kesit Alanı 274 cm2 1427 cm2 1760 cm2 2166 cm2
Malzeme Aralığı 250 kg/m2 280 kg/m2 350 kg/m2 425 kg/m2